Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17914327b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 595917b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 595900b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 595717b
 5. 05. Dobroslava

  Hodnotenie: 595700b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 595700b
 2. 09. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 595685b
 3. 12. Korejovce
  Hodnotenie: 595675b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 593710b
 5. 18. Tročany
  Hodnotenie: 593687b
 6. 21. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 593660b
 7. 24. Ruský Potok
  Hodnotenie: 593650b
 8. 27. Brežany
  Hodnotenie: 593638b
 9. 30. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 593623b
 10. 33. Varadka
  Hodnotenie: 593607b
 11. 36. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 593603b
 12. 39. Hervartov
  Hodnotenie: 593594b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 593591b
 1. 07. Miroľa
  Hodnotenie: 595700b
 2. 10. Potoky
  Hodnotenie: 595685b
 3. 13. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 593723b
 4. 16. Topoľa
  Hodnotenie: 593700b
 5. 19. Jedlinka
  Hodnotenie: 593685b
 6. 22. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 593653b
 7. 25. Krivé
  Hodnotenie: 593644b
 8. 28. Kežmarok
  Hodnotenie: 593625b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 593608b
 10. 34. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 593607b
 11. 37. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 593595b
 12. 40. Hutka
  Hodnotenie: 593592b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 595700b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 595677b
 3. 14. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 593713b
 4. 17. Kurimka
  Hodnotenie: 593699b
 5. 20. Kožany
  Hodnotenie: 593685b
 6. 23. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 593650b
 7. 26. Inovce
  Hodnotenie: 593639b
 8. 29. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 593623b
 9. 32. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 593607b
 10. 35. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 593606b
 11. 38. Šmigovec
  Hodnotenie: 593595b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 593592b