Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17954715b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 608016b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 607993b
 4. 04. Hunkovce

  Hodnotenie: 607616b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 607616b
 1. 06. Dobroslava
  Hodnotenie: 607607b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 607574b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 607561b
 4. 15. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 606714b
 5. 18. Jedlinka
  Hodnotenie: 606682b
 6. 21. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 606651b
 7. 24. Krivé
  Hodnotenie: 606632b
 8. 27. Hraničné
  Hodnotenie: 606620b
 9. 30. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 606602b
 10. 33. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 606589b
 11. 36. Šmigovec
  Hodnotenie: 606566b
 12. 39. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 606556b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 606550b
 1. 07. Príkra
  Hodnotenie: 607599b
 2. 10. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 607570b
 3. 13. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 606744b
 4. 16. Topoľa
  Hodnotenie: 606704b
 5. 19. Tročany
  Hodnotenie: 606665b
 6. 22. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 606641b
 7. 25. Inovce
  Hodnotenie: 606631b
 8. 28. Brežany
  Hodnotenie: 606618b
 9. 31. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 606593b
 10. 34. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 606587b
 11. 37. Hervartov
  Hodnotenie: 606563b
 12. 40. Hutka
  Hodnotenie: 606552b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 607584b
 2. 11. Korejovce
  Hodnotenie: 607565b
 3. 14. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 606722b
 4. 17. Kurimka
  Hodnotenie: 606701b
 5. 20. Kožany
  Hodnotenie: 606664b
 6. 23. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 606633b
 7. 26. Ruský Potok
  Hodnotenie: 606630b
 8. 29. Kežmarok
  Hodnotenie: 606606b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 606593b
 10. 35. Varadka
  Hodnotenie: 606587b
 11. 38. Jalová
  Hodnotenie: 606557b
 12. 41. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 606551b