Drevené chrámy

04. Inovce


Gréckokatolícky drevený chrám svätého archanjela Michala, 1836, NKP

Chrám v Inovciach je jedným z najmenších drevených chrámov na východnom Slovensku. Bol postavený v roku 1836 a zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Keďže chrám má iba malú vežu vznikla potreba vybudovať zvonicu. Pôdorysne je objekt chrámu delený na tri priestory, ktoré sú postavené na nízkom základe.
Zaujímavosťou tohto chrámu je hrotito ukončená svätyňa, väčšia chrámová loď a menšia predsieň. Cela stavba chrámu je pokrytá šindľovou krytinou. Tento dvojvežový chrám má hlavnú vežu nad predsieňou a menšiu nad svätyňou. Obe veže ukončujú cibuľky s trojramennými kovanými krížmi. Vstup do chrámu je do predsiene a potom do väčšej chrámovej lode.
Kvôli nedostatku priestoru v chráme bol vytvorený neúplný ikonostas, ktorému chýba rad prorokov a Ukrižovanie. Okrem toho sú ikony poznačené vplyvom západnej maľby, takže sa nejedná o klasické ikony. Tiež je tento ikonostas netypický tým, že kvôli priestorovej obmedzenosti má iba jedny diakonské dvere. Prvý rad ikon obsahuje sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičku Hodigitriu, Krista Učiteľa a ikonu sv. archanjela Michala, patróna chrámu. Diakonské dvere nie sú osadené, zatiaľ čo cárske dvere obsahujú medailóny Zvestovania a štyroch evanjelistov. V druhom rade sviatkov nie je dodržaný cyklus, ako je to počas cirkevného roka. Tretí je apoštolský rad v strede s Kristom Veľkňazom. Tento rad je zároveň zavŕšením ikonostasu.Chrám bol čiastočne opravovaný v 90-tych rokoch 20. stor.
Zvonica je jednoduchej, v hornej časti stĺpovej konštrukcie. Pokrytá je šindľom.

Kontakt:

Gréckokatolícky farský úrad
Podhoroď 111, 072 64                                                                                                                                   
mobil: 0911 812 157