Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 12869801b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 435392b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 435381b
 4. 04. Kurimka

  Hodnotenie: 434774b
 5. 05. Potoky

  Hodnotenie: 434774b
 1. 06. Dobroslava
  Hodnotenie: 434771b
 2. 09. Miroľa
  Hodnotenie: 434768b
 3. 12. Šemetkovce
  Hodnotenie: 434767b
 4. 15. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 434652b
 5. 18. Krivé
  Hodnotenie: 434643b
 6. 21. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 434639b
 7. 24. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 434633b
 8. 27. Inovce
  Hodnotenie: 434632b
 9. 30. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 434627b
 10. 33. Hervartov
  Hodnotenie: 434442b
 11. 36. Hutka
  Hodnotenie: 434438b
 12. 39. Jedlinka
  Hodnotenie: 434378b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 434355b
 1. 07. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 434770b
 2. 10. Príkra
  Hodnotenie: 434768b
 3. 13. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 434761b
 4. 16. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 434648b
 5. 19. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 434641b
 6. 22. Topoľa
  Hodnotenie: 434637b
 7. 25. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 434633b
 8. 28. Varadka
  Hodnotenie: 434632b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 434448b
 10. 34. Jalová
  Hodnotenie: 434442b
 11. 37. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 434438b
 12. 40. Tročany
  Hodnotenie: 434378b
 1. 08. Hunkovce
  Hodnotenie: 434769b
 2. 11. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 434767b
 3. 14. Korejovce
  Hodnotenie: 434759b
 4. 17. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 434644b
 5. 20. Ruský Potok
  Hodnotenie: 434639b
 6. 23. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 434634b
 7. 26. Brežany
  Hodnotenie: 434632b
 8. 29. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 434630b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 434447b
 10. 35. Kežmarok
  Hodnotenie: 434440b
 11. 38. Šmigovec
  Hodnotenie: 434433b
 12. 41. Kožany
  Hodnotenie: 434373b