Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17514865b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 528255b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 528240b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 527995b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 527982b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 527969b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 527909b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 527895b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 527755b
 5. 18. Varadka
  Hodnotenie: 527748b
 6. 21. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 527739b
 7. 24. Topoľa
  Hodnotenie: 527603b
 8. 27. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 527599b
 9. 30. Hervartov
  Hodnotenie: 527596b
 10. 33. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 527596b
 11. 36. Kožany
  Hodnotenie: 527593b
 12. 39. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 527584b
 13. 42. Jalová
  Hodnotenie: 527572b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 527964b
 2. 10. Šemetkovce
  Hodnotenie: 527905b
 3. 13. Kurimka
  Hodnotenie: 527888b
 4. 16. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 527752b
 5. 19. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 527748b
 6. 22. Brežany
  Hodnotenie: 527603b
 7. 25. Jedlinka
  Hodnotenie: 527602b
 8. 28. Hraničné
  Hodnotenie: 527599b
 9. 31. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 527596b
 10. 34. Hutka
  Hodnotenie: 527594b
 11. 37. Frička
  Hodnotenie: 527591b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 527577b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 527961b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 527902b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 527885b
 4. 17. Krivé
  Hodnotenie: 527750b
 5. 20. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 527745b
 6. 23. Inovce
  Hodnotenie: 527603b
 7. 26. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 527600b
 8. 29. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 527599b
 9. 32. Ruský Potok
  Hodnotenie: 527596b
 10. 35. Kežmarok
  Hodnotenie: 527593b
 11. 38. Tročany
  Hodnotenie: 527591b
 12. 41. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 527575b