Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 15997676b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 487047b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 487030b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 486610b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 486599b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 486580b
 2. 09. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 486570b
 3. 12. Kurimka
  Hodnotenie: 486568b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 486265b
 5. 18. Brežany
  Hodnotenie: 486252b
 6. 21. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 486248b
 7. 24. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 486247b
 8. 27. Topoľa
  Hodnotenie: 486246b
 9. 30. Ruský Potok
  Hodnotenie: 486245b
 10. 33. Kežmarok
  Hodnotenie: 485850b
 11. 36. Hervartov
  Hodnotenie: 485837b
 12. 39. Šmigovec
  Hodnotenie: 485835b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 485830b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 486575b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 486569b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 486567b
 4. 16. Varadka
  Hodnotenie: 486254b
 5. 19. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 486250b
 6. 22. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 486248b
 7. 25. Inovce
  Hodnotenie: 486247b
 8. 28. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 486245b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 485860b
 10. 34. Tročany
  Hodnotenie: 485843b
 11. 37. Hutka
  Hodnotenie: 485837b
 12. 40. Jalová
  Hodnotenie: 485834b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 486575b
 2. 11. Potoky
  Hodnotenie: 486569b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 486557b
 4. 17. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 486253b
 5. 20. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 486248b
 6. 23. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 486248b
 7. 26. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 486247b
 8. 29. Krivé
  Hodnotenie: 486245b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 485851b
 10. 35. Kožany
  Hodnotenie: 485842b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 485835b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 485831b