Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14919700b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 469053b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 469025b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 468409b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 468389b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 468386b
 2. 09. Korejovce
  Hodnotenie: 468380b
 3. 12. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 468375b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 468282b
 5. 18. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 468280b
 6. 21. Brežany
  Hodnotenie: 468278b
 7. 24. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 468276b
 8. 27. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 468275b
 9. 30. Ruský Potok
  Hodnotenie: 468273b
 10. 33. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 468169b
 11. 36. Jalová
  Hodnotenie: 468165b
 12. 39. Hutka
  Hodnotenie: 468160b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 468152b
 1. 07. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 468383b
 2. 10. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 468377b
 3. 13. Kurimka
  Hodnotenie: 468374b
 4. 16. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 468282b
 5. 19. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 468280b
 6. 22. Krivé
  Hodnotenie: 468277b
 7. 25. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 468275b
 8. 28. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 468274b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 468182b
 10. 34. Šmigovec
  Hodnotenie: 468168b
 11. 37. Kežmarok
  Hodnotenie: 468163b
 12. 40. Kožany
  Hodnotenie: 468160b
 1. 08. Potoky
  Hodnotenie: 468383b
 2. 11. Šemetkovce
  Hodnotenie: 468376b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 468371b
 4. 17. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 468281b
 5. 20. Inovce
  Hodnotenie: 468279b
 6. 23. Varadka
  Hodnotenie: 468277b
 7. 26. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 468275b
 8. 29. Topoľa
  Hodnotenie: 468274b
 9. 32. Tročany
  Hodnotenie: 468173b
 10. 35. Hervartov
  Hodnotenie: 468166b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 468163b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 468153b