Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17489819b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 519809b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 519800b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 519052b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 519033b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 519022b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 518949b
 3. 12. Šemetkovce
  Hodnotenie: 518947b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 517783b
 5. 18. Kežmarok
  Hodnotenie: 517768b
 6. 21. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 517751b
 7. 24. Inovce
  Hodnotenie: 517677b
 8. 27. Topoľa
  Hodnotenie: 517674b
 9. 30. Tročany
  Hodnotenie: 517669b
 10. 33. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 517667b
 11. 36. Hraničné
  Hodnotenie: 517663b
 12. 39. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 517653b
 13. 42. Šmigovec
  Hodnotenie: 517633b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 519015b
 2. 10. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 518949b
 3. 13. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 518938b
 4. 16. Varadka
  Hodnotenie: 517773b
 5. 19. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 517760b
 6. 22. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 517750b
 7. 25. Hervartov
  Hodnotenie: 517676b
 8. 28. Jedlinka
  Hodnotenie: 517670b
 9. 31. Brežany
  Hodnotenie: 517667b
 10. 34. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 517666b
 11. 37. Ruský Potok
  Hodnotenie: 517660b
 12. 40. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 517640b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 519009b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 518948b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 518931b
 4. 17. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 517771b
 5. 20. Krivé
  Hodnotenie: 517752b
 6. 23. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 517682b
 7. 26. Hutka
  Hodnotenie: 517675b
 8. 29. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 517670b
 9. 32. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 517667b
 10. 35. Frička
  Hodnotenie: 517665b
 11. 38. Kožany
  Hodnotenie: 517659b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 517637b