Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 13859808b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 444579b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 444557b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 444171b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 444169b
 1. 06. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 444160b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 444155b
 3. 12. Kurimka
  Hodnotenie: 444149b
 4. 15. Krivé
  Hodnotenie: 444012b
 5. 18. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 444008b
 6. 21. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 444006b
 7. 24. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 444003b
 8. 27. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 444003b
 9. 30. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 444002b
 10. 33. Hutka
  Hodnotenie: 443880b
 11. 36. Šmigovec
  Hodnotenie: 443878b
 12. 39. Tročany
  Hodnotenie: 443747b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 443728b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 444158b
 2. 10. Hunkovce
  Hodnotenie: 444153b
 3. 13. Šemetkovce
  Hodnotenie: 444148b
 4. 16. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 444010b
 5. 19. Brežany
  Hodnotenie: 444007b
 6. 22. Ruský Potok
  Hodnotenie: 444005b
 7. 25. Inovce
  Hodnotenie: 444003b
 8. 28. Varadka
  Hodnotenie: 444003b
 9. 31. Jalová
  Hodnotenie: 443885b
 10. 34. Hervartov
  Hodnotenie: 443878b
 11. 37. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 443875b
 12. 40. Kožany
  Hodnotenie: 443746b
 1. 08. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 444157b
 2. 11. Korejovce
  Hodnotenie: 444150b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 444144b
 4. 17. Topoľa
  Hodnotenie: 444009b
 5. 20. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 444007b
 6. 23. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 444004b
 7. 26. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 444003b
 8. 29. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 444002b
 9. 32. Hraničné
  Hodnotenie: 443882b
 10. 35. Kežmarok
  Hodnotenie: 443878b
 11. 38. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 443874b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 443743b