Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17555846b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 533139b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 533128b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 532893b
 5. 05. Hunkovce

  Hodnotenie: 532888b
 1. 06. Miroľa
  Hodnotenie: 532886b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 532825b
 3. 12. Kurimka
  Hodnotenie: 532802b
 4. 15. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 532695b
 5. 18. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 532672b
 6. 21. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 532663b
 7. 24. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 532520b
 8. 27. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 532510b
 9. 30. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 532498b
 10. 33. Jedlinka
  Hodnotenie: 532491b
 11. 36. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 532486b
 12. 39. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 532476b
 13. 42. Hraničné
  Hodnotenie: 532326b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 532870b
 2. 10. Šemetkovce
  Hodnotenie: 532822b
 3. 13. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 532798b
 4. 16. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 532694b
 5. 19. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 532666b
 6. 22. Topoľa
  Hodnotenie: 532527b
 7. 25. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 532518b
 8. 28. Brežany
  Hodnotenie: 532506b
 9. 31. Ruský Potok
  Hodnotenie: 532497b
 10. 34. Kožany
  Hodnotenie: 532490b
 11. 37. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 532485b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 532470b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 532857b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 532806b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 532794b
 4. 17. Krivé
  Hodnotenie: 532673b
 5. 20. Varadka
  Hodnotenie: 532664b
 6. 23. Inovce
  Hodnotenie: 532525b
 7. 26. Kežmarok
  Hodnotenie: 532511b
 8. 29. Tročany
  Hodnotenie: 532499b
 9. 32. Hutka
  Hodnotenie: 532495b
 10. 35. Hervartov
  Hodnotenie: 532488b
 11. 38. Frička
  Hodnotenie: 532483b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 532465b