Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 18442325b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 728048b
 3. 03. Miroľa

  Hodnotenie: 718033b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 718027b
 5. 05. Ladomirová

  Hodnotenie: 718021b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 718001b
 2. 09. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 717991b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 717975b
 4. 15. Brežany
  Hodnotenie: 717291b
 5. 18. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 717282b
 6. 21. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 717271b
 7. 24. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 717248b
 8. 27. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 717240b
 9. 30. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 717229b
 10. 33. Jalová
  Hodnotenie: 717220b
 11. 36. Kežmarok
  Hodnotenie: 717210b
 12. 39. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 717191b
 13. 42. Hutka
  Hodnotenie: 717183b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 717994b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 717990b
 3. 13. Kurimka
  Hodnotenie: 717312b
 4. 16. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 717290b
 5. 19. Topoľa
  Hodnotenie: 717278b
 6. 22. Tročany
  Hodnotenie: 717268b
 7. 25. Inovce
  Hodnotenie: 717247b
 8. 28. Jedlinka
  Hodnotenie: 717233b
 9. 31. Varadka
  Hodnotenie: 717226b
 10. 34. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 717220b
 11. 37. Šmigovec
  Hodnotenie: 717210b
 12. 40. Frička
  Hodnotenie: 717189b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 717992b
 2. 11. Dobroslava
  Hodnotenie: 717989b
 3. 14. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 717307b
 4. 17. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 717285b
 5. 20. Ruský Potok
  Hodnotenie: 717273b
 6. 23. Hraničné
  Hodnotenie: 717264b
 7. 26. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 717245b
 8. 29. Krivé
  Hodnotenie: 717229b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 717224b
 10. 35. Kožany
  Hodnotenie: 717218b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 717197b
 12. 41. Hervartov
  Hodnotenie: 717189b