Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 15019741b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 472494b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 472474b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 472359b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 472345b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 472341b
 2. 09. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 472328b
 3. 12. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 472326b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 472141b
 5. 18. Varadka
  Hodnotenie: 472135b
 6. 21. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 472130b
 7. 24. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 472127b
 8. 27. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 472125b
 9. 30. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 472123b
 10. 33. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 471874b
 11. 36. Šmigovec
  Hodnotenie: 471871b
 12. 39. Tročany
  Hodnotenie: 471861b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 471851b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 472336b
 2. 10. Korejovce
  Hodnotenie: 472327b
 3. 13. Šemetkovce
  Hodnotenie: 472325b
 4. 16. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 472136b
 5. 19. Topoľa
  Hodnotenie: 472133b
 6. 22. Krivé
  Hodnotenie: 472128b
 7. 25. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 472126b
 8. 28. Inovce
  Hodnotenie: 472125b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 471877b
 10. 34. Kežmarok
  Hodnotenie: 471873b
 11. 37. Hervartov
  Hodnotenie: 471869b
 12. 40. Kožany
  Hodnotenie: 471860b
 1. 08. Potoky
  Hodnotenie: 472329b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 472327b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 472322b
 4. 17. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 472135b
 5. 20. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 472131b
 6. 23. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 472127b
 7. 26. Brežany
  Hodnotenie: 472125b
 8. 29. Ruský Potok
  Hodnotenie: 472125b
 9. 32. Jalová
  Hodnotenie: 471875b
 10. 35. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 471871b
 11. 38. Hutka
  Hodnotenie: 471864b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 471852b