Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 15519778b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 479511b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 479470b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 479073b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 479050b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 479037b
 2. 09. Korejovce
  Hodnotenie: 479027b
 3. 12. Kurimka
  Hodnotenie: 479025b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 478829b
 5. 18. Varadka
  Hodnotenie: 478819b
 6. 21. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 478819b
 7. 24. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 478818b
 8. 27. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 478817b
 9. 30. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 478815b
 10. 33. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 478612b
 11. 36. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 478593b
 12. 39. Hervartov
  Hodnotenie: 478578b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 478568b
 1. 07. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 479029b
 2. 10. Šemetkovce
  Hodnotenie: 479027b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 479024b
 4. 16. Brežany
  Hodnotenie: 478819b
 5. 19. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 478819b
 6. 22. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 478818b
 7. 25. Topoľa
  Hodnotenie: 478818b
 8. 28. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 478815b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 478621b
 10. 34. Kožany
  Hodnotenie: 478599b
 11. 37. Jalová
  Hodnotenie: 478592b
 12. 40. Hutka
  Hodnotenie: 478578b
 1. 08. Potoky
  Hodnotenie: 479029b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 479027b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 479023b
 4. 17. Krivé
  Hodnotenie: 478819b
 5. 20. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 478819b
 6. 23. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 478818b
 7. 26. Inovce
  Hodnotenie: 478817b
 8. 29. Ruský Potok
  Hodnotenie: 478815b
 9. 32. Kežmarok
  Hodnotenie: 478612b
 10. 35. Tročany
  Hodnotenie: 478599b
 11. 38. Šmigovec
  Hodnotenie: 478588b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 478569b