Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 13089817b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 439867b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 439847b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 439608b
 5. 05. Korejovce

  Hodnotenie: 439593b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 439590b
 2. 09. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 439579b
 3. 12. Miroľa
  Hodnotenie: 439576b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 439418b
 5. 18. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 439398b
 6. 21. Krivé
  Hodnotenie: 439392b
 7. 24. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 439388b
 8. 27. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 439380b
 9. 30. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 439376b
 10. 33. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 439231b
 11. 36. Šmigovec
  Hodnotenie: 439223b
 12. 39. Jedlinka
  Hodnotenie: 439139b
 13. 42. Kožany
  Hodnotenie: 439125b
 1. 07. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 439586b
 2. 10. Kurimka
  Hodnotenie: 439578b
 3. 13. Šemetkovce
  Hodnotenie: 439573b
 4. 16. Brežany
  Hodnotenie: 439415b
 5. 19. Inovce
  Hodnotenie: 439396b
 6. 22. Varadka
  Hodnotenie: 439390b
 7. 25. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 439385b
 8. 28. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 439379b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 439239b
 10. 34. Jalová
  Hodnotenie: 439228b
 11. 37. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 439216b
 12. 40. Frička
  Hodnotenie: 439135b
 1. 08. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 439582b
 2. 11. Potoky
  Hodnotenie: 439578b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 439560b
 4. 17. Topoľa
  Hodnotenie: 439411b
 5. 20. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 439393b
 6. 23. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 439388b
 7. 26. Ruský Potok
  Hodnotenie: 439382b
 8. 29. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 439376b
 9. 32. Hutka
  Hodnotenie: 439231b
 10. 35. Kežmarok
  Hodnotenie: 439224b
 11. 38. Hervartov
  Hodnotenie: 439215b
 12. 41. Tročany
  Hodnotenie: 439135b