Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17497974b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 523663b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 523650b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 522817b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 522795b
 1. 06. Korejovce
  Hodnotenie: 522779b
 2. 09. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 522698b
 3. 12. Kurimka
  Hodnotenie: 522682b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 522604b
 5. 18. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 522593b
 6. 21. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 522588b
 7. 24. Ruský Potok
  Hodnotenie: 522551b
 8. 27. Frička
  Hodnotenie: 522548b
 9. 30. Inovce
  Hodnotenie: 522547b
 10. 33. Kožany
  Hodnotenie: 522541b
 11. 36. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 522540b
 12. 39. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 522525b
 13. 42. Kežmarok
  Hodnotenie: 522507b
 1. 07. Hunkovce
  Hodnotenie: 522775b
 2. 10. Šemetkovce
  Hodnotenie: 522686b
 3. 13. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 522681b
 4. 16. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 522602b
 5. 19. Krivé
  Hodnotenie: 522590b
 6. 22. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 522556b
 7. 25. Hervartov
  Hodnotenie: 522549b
 8. 28. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 522548b
 9. 31. Brežany
  Hodnotenie: 522544b
 10. 34. Tročany
  Hodnotenie: 522541b
 11. 37. Hraničné
  Hodnotenie: 522537b
 12. 40. Jalová
  Hodnotenie: 522517b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 522768b
 2. 11. Potoky
  Hodnotenie: 522685b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 522671b
 4. 17. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 522597b
 5. 20. Varadka
  Hodnotenie: 522590b
 6. 23. Topoľa
  Hodnotenie: 522553b
 7. 26. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 522549b
 8. 29. Jedlinka
  Hodnotenie: 522548b
 9. 32. Hutka
  Hodnotenie: 522541b
 10. 35. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 522540b
 11. 38. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 522533b
 12. 41. Šmigovec
  Hodnotenie: 522517b