Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17992750b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 616595b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 616583b
 4. 04. Hunkovce

  Hodnotenie: 616427b
 5. 05. Príkra

  Hodnotenie: 616417b
 1. 06. Miroľa
  Hodnotenie: 616407b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 616385b
 3. 12. Korejovce
  Hodnotenie: 616372b
 4. 15. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 615003b
 5. 18. Tročany
  Hodnotenie: 614968b
 6. 21. Kurimka
  Hodnotenie: 614947b
 7. 24. Ruský Potok
  Hodnotenie: 614942b
 8. 27. Inovce
  Hodnotenie: 614920b
 9. 30. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 614916b
 10. 33. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 614903b
 11. 36. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 614895b
 12. 39. Šmigovec
  Hodnotenie: 614872b
 13. 42. Hutka
  Hodnotenie: 614864b
 1. 07. Šemetkovce
  Hodnotenie: 616407b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 616380b
 3. 13. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 615021b
 4. 16. Topoľa
  Hodnotenie: 614986b
 5. 19. Kožany
  Hodnotenie: 614967b
 6. 22. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 614946b
 7. 25. Krivé
  Hodnotenie: 614929b
 8. 28. Kežmarok
  Hodnotenie: 614920b
 9. 31. Hervartov
  Hodnotenie: 614915b
 10. 34. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 614903b
 11. 37. Jalová
  Hodnotenie: 614877b
 12. 40. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 614869b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 616402b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 616374b
 3. 14. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 615005b
 4. 17. Jedlinka
  Hodnotenie: 614972b
 5. 20. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 614967b
 6. 23. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 614946b
 7. 26. Brežany
  Hodnotenie: 614920b
 8. 29. Hraničné
  Hodnotenie: 614919b
 9. 32. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 614904b
 10. 35. Varadka
  Hodnotenie: 614900b
 11. 38. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 614873b
 12. 41. Frička
  Hodnotenie: 614864b