Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17775227b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 554636b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 554612b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 554377b
 5. 05. Hunkovce

  Hodnotenie: 554365b
 1. 06. Miroľa
  Hodnotenie: 554364b
 2. 09. Dobroslava
  Hodnotenie: 554346b
 3. 12. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 554316b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 554200b
 5. 18. Tročany
  Hodnotenie: 554162b
 6. 21. Kežmarok
  Hodnotenie: 554128b
 7. 24. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 554125b
 8. 27. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 554121b
 9. 30. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 554120b
 10. 33. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 554119b
 11. 36. Hutka
  Hodnotenie: 554115b
 12. 39. Frička
  Hodnotenie: 554109b
 13. 42. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 554095b
 1. 07. Potoky
  Hodnotenie: 554358b
 2. 10. Šemetkovce
  Hodnotenie: 554326b
 3. 13. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 554221b
 4. 16. Topoľa
  Hodnotenie: 554171b
 5. 19. Jedlinka
  Hodnotenie: 554159b
 6. 22. Varadka
  Hodnotenie: 554126b
 7. 25. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 554125b
 8. 28. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 554120b
 9. 31. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 554120b
 10. 34. Inovce
  Hodnotenie: 554116b
 11. 37. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 554113b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 554109b
 1. 08. Korejovce
  Hodnotenie: 554352b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 554317b
 3. 14. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 554206b
 4. 17. Brežany
  Hodnotenie: 554164b
 5. 20. Kožany
  Hodnotenie: 554155b
 6. 23. Kurimka
  Hodnotenie: 554125b
 7. 26. Ruský Potok
  Hodnotenie: 554124b
 8. 29. Hraničné
  Hodnotenie: 554120b
 9. 32. Hervartov
  Hodnotenie: 554119b
 10. 35. Krivé
  Hodnotenie: 554116b
 11. 38. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 554111b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 554097b