Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14739719b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 464537b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 464512b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 464150b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 464141b
 1. 06. Korejovce
  Hodnotenie: 464133b
 2. 09. Kurimka
  Hodnotenie: 464117b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 464115b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 463976b
 5. 18. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 463961b
 6. 21. Topoľa
  Hodnotenie: 463958b
 7. 24. Inovce
  Hodnotenie: 463952b
 8. 27. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 463949b
 9. 30. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 463943b
 10. 33. Tročany
  Hodnotenie: 463879b
 11. 36. Šmigovec
  Hodnotenie: 463866b
 12. 39. Jalová
  Hodnotenie: 463857b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 463806b
 1. 07. Hunkovce
  Hodnotenie: 464122b
 2. 10. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 464117b
 3. 13. Šemetkovce
  Hodnotenie: 464110b
 4. 16. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 463964b
 5. 19. Ruský Potok
  Hodnotenie: 463961b
 6. 22. Krivé
  Hodnotenie: 463956b
 7. 25. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 463952b
 8. 28. Brežany
  Hodnotenie: 463947b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 463899b
 10. 34. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 463873b
 11. 37. Kožany
  Hodnotenie: 463865b
 12. 40. Kežmarok
  Hodnotenie: 463855b
 1. 08. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 464117b
 2. 11. Dobroslava
  Hodnotenie: 464115b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 464103b
 4. 17. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 463963b
 5. 20. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 463958b
 6. 23. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 463955b
 7. 26. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 463950b
 8. 29. Varadka
  Hodnotenie: 463944b
 9. 32. Hervartov
  Hodnotenie: 463889b
 10. 35. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 463869b
 11. 38. Hutka
  Hodnotenie: 463864b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 463849b