Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 18241155b
 2. 02. Príkra

  Hodnotenie: 667815b
 3. 03. Miroľa

  Hodnotenie: 667796b
 4. 04. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 667789b
 5. 05. Ladomirová

  Hodnotenie: 667712b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 667699b
 2. 09. Potoky
  Hodnotenie: 667675b
 3. 12. Dobroslava
  Hodnotenie: 667576b
 4. 15. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 665475b
 5. 18. Ruský Potok
  Hodnotenie: 665435b
 6. 21. Hraničné
  Hodnotenie: 665388b
 7. 24. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 665344b
 8. 27. Hutka
  Hodnotenie: 665336b
 9. 30. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 665326b
 10. 33. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 665307b
 11. 36. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 665291b
 12. 39. Hervartov
  Hodnotenie: 665280b
 13. 42. Kožany
  Hodnotenie: 665213b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 667688b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 667671b
 3. 13. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 665484b
 4. 16. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 665465b
 5. 19. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 665401b
 6. 22. Brežany
  Hodnotenie: 665355b
 7. 25. Inovce
  Hodnotenie: 665344b
 8. 28. Kežmarok
  Hodnotenie: 665332b
 9. 31. Krivé
  Hodnotenie: 665309b
 10. 34. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 665305b
 11. 37. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 665288b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 665280b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 667679b
 2. 11. Korejovce
  Hodnotenie: 667613b
 3. 14. Kurimka
  Hodnotenie: 665477b
 4. 17. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 665445b
 5. 20. Topoľa
  Hodnotenie: 665400b
 6. 23. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 665353b
 7. 26. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 665342b
 8. 29. Tročany
  Hodnotenie: 665328b
 9. 32. Varadka
  Hodnotenie: 665308b
 10. 35. Jalová
  Hodnotenie: 665300b
 11. 38. Frička
  Hodnotenie: 665287b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 665262b