Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17482966b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 509913b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 509905b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 509527b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 509487b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 509483b
 2. 09. Kurimka
  Hodnotenie: 509372b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 509356b
 4. 15. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 508494b
 5. 18. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 508477b
 6. 21. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 508172b
 7. 24. Kežmarok
  Hodnotenie: 508164b
 8. 27. Inovce
  Hodnotenie: 508158b
 9. 30. Topoľa
  Hodnotenie: 508152b
 10. 33. Ruský Potok
  Hodnotenie: 508143b
 11. 36. Frička
  Hodnotenie: 507523b
 12. 39. Hutka
  Hodnotenie: 507509b
 13. 42. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 507415b
 1. 07. Korejovce
  Hodnotenie: 509470b
 2. 10. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 509368b
 3. 13. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 509354b
 4. 16. Varadka
  Hodnotenie: 508490b
 5. 19. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 508476b
 6. 22. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 508166b
 7. 25. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 508159b
 8. 28. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 508156b
 9. 31. Brežany
  Hodnotenie: 508149b
 10. 34. Kožany
  Hodnotenie: 507528b
 11. 37. Tročany
  Hodnotenie: 507518b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 507420b
 1. 08. Dobroslava
  Hodnotenie: 509462b
 2. 11. Šemetkovce
  Hodnotenie: 509358b
 3. 14. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 509352b
 4. 17. Krivé
  Hodnotenie: 508477b
 5. 20. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 508466b
 6. 23. Hraničné
  Hodnotenie: 508164b
 7. 26. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 508158b
 8. 29. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 508156b
 9. 32. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 508147b
 10. 35. Jedlinka
  Hodnotenie: 507525b
 11. 38. Hervartov
  Hodnotenie: 507512b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 507418b