Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 17833722b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 568651b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 568635b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 568484b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 568471b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 568466b
 2. 09. Šemetkovce
  Hodnotenie: 568445b
 3. 12. Dobroslava
  Hodnotenie: 568435b
 4. 15. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 568275b
 5. 18. Tročany
  Hodnotenie: 568255b
 6. 21. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 568208b
 7. 24. Ruský Potok
  Hodnotenie: 568206b
 8. 27. Krivé
  Hodnotenie: 568197b
 9. 30. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 568192b
 10. 33. Hraničné
  Hodnotenie: 568188b
 11. 36. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 568186b
 12. 39. Hutka
  Hodnotenie: 568170b
 13. 42. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 568165b
 1. 07. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 568457b
 2. 10. Potoky
  Hodnotenie: 568441b
 3. 13. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 568286b
 4. 16. Kožany
  Hodnotenie: 568270b
 5. 19. Jedlinka
  Hodnotenie: 568251b
 6. 22. Kežmarok
  Hodnotenie: 568207b
 7. 25. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 568203b
 8. 28. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 568197b
 9. 31. Varadka
  Hodnotenie: 568191b
 10. 34. Hervartov
  Hodnotenie: 568187b
 11. 37. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 568177b
 12. 40. Šmigovec
  Hodnotenie: 568168b
 1. 08. Korejovce
  Hodnotenie: 568446b
 2. 11. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 568438b
 3. 14. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 568280b
 4. 17. Topoľa
  Hodnotenie: 568268b
 5. 20. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 568218b
 6. 23. Kurimka
  Hodnotenie: 568207b
 7. 26. Brežany
  Hodnotenie: 568200b
 8. 29. Inovce
  Hodnotenie: 568192b
 9. 32. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 568189b
 10. 35. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 568186b
 11. 38. Frička
  Hodnotenie: 568171b
 12. 41. Jalová
  Hodnotenie: 568167b