Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14459763b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 458839b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 458827b
 4. 04. Miroľa

  Hodnotenie: 458584b
 5. 05. Príkra

  Hodnotenie: 458580b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 458563b
 2. 09. Šemetkovce
  Hodnotenie: 458558b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 458557b
 4. 15. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 458489b
 5. 18. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 458484b
 6. 21. Inovce
  Hodnotenie: 458481b
 7. 24. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 458480b
 8. 27. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 458479b
 9. 30. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 458475b
 10. 33. Hervartov
  Hodnotenie: 458300b
 11. 36. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 458297b
 12. 39. Kožany
  Hodnotenie: 458191b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 458184b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 458560b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 458557b
 3. 13. Dobroslava
  Hodnotenie: 458555b
 4. 16. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 458486b
 5. 19. Varadka
  Hodnotenie: 458483b
 6. 22. Krivé
  Hodnotenie: 458481b
 7. 25. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 458480b
 8. 28. Brežany
  Hodnotenie: 458475b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 458302b
 10. 34. Kežmarok
  Hodnotenie: 458298b
 11. 37. Hutka
  Hodnotenie: 458296b
 12. 40. Tročany
  Hodnotenie: 458189b
 1. 08. Korejovce
  Hodnotenie: 458558b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 458557b
 3. 14. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 458555b
 4. 17. Topoľa
  Hodnotenie: 458485b
 5. 20. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 458483b
 6. 23. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 458480b
 7. 26. Ruský Potok
  Hodnotenie: 458480b
 8. 29. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 458475b
 9. 32. Šmigovec
  Hodnotenie: 458302b
 10. 35. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 458297b
 11. 38. Jalová
  Hodnotenie: 458295b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 458185b