Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 15299851b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 475905b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 475890b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 475648b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 475631b
 1. 06. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 475618b
 2. 09. Korejovce
  Hodnotenie: 475604b
 3. 12. Potoky
  Hodnotenie: 475599b
 4. 15. Brežany
  Hodnotenie: 475213b
 5. 18. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 475204b
 6. 21. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 475202b
 7. 24. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 475194b
 8. 27. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 475186b
 9. 30. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 475183b
 10. 33. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 475052b
 11. 36. Hervartov
  Hodnotenie: 475037b
 12. 39. Kežmarok
  Hodnotenie: 475032b
 13. 42. Frička
  Hodnotenie: 475018b
 1. 07. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 475606b
 2. 10. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 475602b
 3. 13. Šemetkovce
  Hodnotenie: 475598b
 4. 16. Topoľa
  Hodnotenie: 475206b
 5. 19. Inovce
  Hodnotenie: 475203b
 6. 22. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 475199b
 7. 25. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 475190b
 8. 28. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 475185b
 9. 31. Hraničné
  Hodnotenie: 475064b
 10. 34. Šmigovec
  Hodnotenie: 475048b
 11. 37. Kožany
  Hodnotenie: 475037b
 12. 40. Jalová
  Hodnotenie: 475031b
 1. 08. Hunkovce
  Hodnotenie: 475605b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 475599b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 475589b
 4. 17. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 475205b
 5. 20. Ruský Potok
  Hodnotenie: 475202b
 6. 23. Krivé
  Hodnotenie: 475198b
 7. 26. Varadka
  Hodnotenie: 475189b
 8. 29. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 475184b
 9. 32. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 475061b
 10. 35. Hutka
  Hodnotenie: 475046b
 11. 38. Tročany
  Hodnotenie: 475033b
 12. 41. Jedlinka
  Hodnotenie: 475027b