Drevené chrámy

Vyhodnotenie hlasovania o najkrajší chrám

Hlasovanie

 1. 01. Bodružal

  Hodnotenie: 14199915b
 2. 02. Nižný Komárnik

  Hodnotenie: 453399b
 3. 03. Ladomirová

  Hodnotenie: 453385b
 4. 04. Príkra

  Hodnotenie: 452979b
 5. 05. Miroľa

  Hodnotenie: 452971b
 1. 06. Hunkovce
  Hodnotenie: 452964b
 2. 09. Korejovce
  Hodnotenie: 452961b
 3. 12. Nová Polianka (Svidník)
  Hodnotenie: 452957b
 4. 15. Krivé
  Hodnotenie: 452872b
 5. 18. Lukov – Venécia
  Hodnotenie: 452858b
 6. 21. Ruská Bystrá
  Hodnotenie: 452855b
 7. 24. Vyšná Polianka
  Hodnotenie: 452852b
 8. 27. Nová Sedlica (Humenné)
  Hodnotenie: 452851b
 9. 30. Brežany
  Hodnotenie: 452847b
 10. 33. Hutka
  Hodnotenie: 452812b
 11. 36. Hraničné
  Hodnotenie: 452798b
 12. 39. Kožany
  Hodnotenie: 452638b
 13. 42. Tročany
  Hodnotenie: 452625b
 1. 07. Vyšný Komárnik
  Hodnotenie: 452964b
 2. 10. Krajné Čierno
  Hodnotenie: 452960b
 3. 13. Potoky
  Hodnotenie: 452957b
 4. 16. Mikulášová (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 452862b
 5. 19. Topoľa
  Hodnotenie: 452857b
 6. 22. Hrabová Roztoka
  Hodnotenie: 452853b
 7. 25. Inovce
  Hodnotenie: 452851b
 8. 28. Kalná Roztoka
  Hodnotenie: 452850b
 9. 31. Hervartov
  Hodnotenie: 452815b
 10. 34. Šmigovec
  Hodnotenie: 452802b
 11. 37. Jalová
  Hodnotenie: 452798b
 12. 40. Jedlinka
  Hodnotenie: 452631b
 1. 08. Šemetkovce
  Hodnotenie: 452963b
 2. 11. Kurimka
  Hodnotenie: 452959b
 3. 14. Dobroslava
  Hodnotenie: 452953b
 4. 17. Uličské Krivé
  Hodnotenie: 452859b
 5. 20. Varadka
  Hodnotenie: 452855b
 6. 23. Ruský Potok
  Hodnotenie: 452853b
 7. 26. Matysová (Stará Ľubovňa)
  Hodnotenie: 452851b
 8. 29. Zboj (Bardejovské Kúpele)
  Hodnotenie: 452850b
 9. 32. Kežmarok
  Hodnotenie: 452813b
 10. 35. Malá Poľana (Hradec Králové - ČR)
  Hodnotenie: 452801b
 11. 38. Kožuchovce (Košice)
  Hodnotenie: 452793b
 12. 41. Frička
  Hodnotenie: 452628b